Inženýring

Inženýrská činnost v oblasti územního a stavebního řízení

 • zajištění projekční činnosti
  (architektonické studie, projekty stavebních částí, projekty technického zařízení budov, požárně bezpečnostní řešení a mnoho dalších druhů projektů, jenž si žádá legislativní proces v případě některých stavebních řízení)
 • zajištění odborných posudků v rámci stavební činnosti
  (hydrogeologické, dendrologické, geologické stratigrafické, EIA, hlukové studie, studie osvětlení a oslunění a mnoho dalších souvisejících posudků jenž si žádá legislativní proces v případě některých stavebních řízení)
 • zajištění stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení
 • zajištění územního rozhodnutí, vodoprávních a stavebních povolení
 • zajištění certifikátu autorizovaného inspektora
 • zajištění technického dozoru po dobu výstavby
 • zajištění dokumentací skutečného provedení, zřízení věcných břemen a zanesení projektu do katastru nemovitostí
 • zajištění kolaudace

„Díky 14 letům zkušeností v oboru změníme bludiště příprav v jasný plán“